Nükleer Enerji Finansmanına Genel Bakış

Nükleer enerji, birçok ülkede güvenli ve ekonomik elektrik kaynaklarına önemli bir katkı sağlar. Bununla birlikte nükleer enerji kullanımının karbondioksit emisyonlarını azaltmada önemli bir rol oynayabileceği giderek daha fazla kabul görmektedir. Fakat nükleer enerji, -aşağıda bir kısmına değinilecek- birçok farklı etkenden dolayı verimli olamamaktadır.

 

Genel olarak, yeni nükleer enerji santrallerinin (NES) inşası ve finanse edilmesi en büyük sorunsaldır. Bir nükleer enerji programı sürekli ve güçlü bir devlet desteği gerektirir. Bunun sebebi özel sektörün bu çapta bir yatırımı karşılayacak büyüklükte olmaması veya çeşitli risk faktörlerinin özel sektör tarafından alınmamasıdır. Dolayısıyla detaylı ve sistemli bir ulusal enerji stratejisinin desteği olmadan yeni NES’lerin inşa edilmesi oldukça zordur.

 

Yeni NES’lerin inşa edilmesinde, diğer büyük yatırımlarla farklılık arz eden bazı spesifik riskler ve koşullar da bulunmaktadır. Yeni NES’lere yatırım yapılmasını zorlaştıran etkenler de bunlardır. Örneğin;

 

  • Yüksek sermaye değeri ve teknik karmaşıklık, NES’lerin inşasında diğer yatırımlara nazaran büyük risklere sebebiyet verir. İnşanın gecikmesi, maliyet aşımı, ekipman arızaları gibi sorunlar (ki bu sorunlar 1970’lerde ve 1980’lerde birçok projede görülmüştür) bunlara örnek verilebilir.
  • Diğer enerji yatırımlarına nazaran, NES yatırımlarının amorti edilmesinin yahut kredilerinin karşılanması uzun zaman gerektirir. Bu, elektrik piyasalarının belirsizliğini artırır.
  • Radyoaktif artık yönetiminin zorluğu.
  • NES’lerin verimi açısından, tercihen yüksek kapasitede çalışma ihtiyacı.
  • Yeni NES’lerin inşa edilmesi, elektrik piyasalarının yeniden yapılandırılmasına sebebiyet verir. Serbest piyasa koşullarında elektrik maliyetinin nükleer enerji maliyetinden yüksek olmasının bir garantisi yoktur.

 

 

Her yatırımda yüksek risk yüksek getiri gerektirir. Bundan dolayı sermaye maliyeti, potansiyel yatırımcıların risk değerlendirmesine bağlıdır. Yatırımcıların kim olduğu, hukuksal düzenlemeler, ulusal enerji politikası ve politik arkaplan; bu süreçte etkili olmaktadır.

 

Son olarak, bazı ülkelerde NES’lerin benimsenip kabul görmesine karşın yeni bir NES’in inşa edilmesi esnasında toplumsal bir muhalefetle karşılaşılması riski yüksektir. Yatırımcılar açısından bu kapsamda bir projenin gecikmesi ve hatta durdurulması dikkate değer bir risk olarak algılanmaktadır. Ayrıca projenin sonuca ulaşmaması veya geç ulaşması, yatırımcının ticari itibarını da zedeleyebilir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: