Yeni EPK’da Lisans Kavramı

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen bir tüzel kişi, faaliyetine başlamadan önce; EPK ve buna dayalı olarak yürürlüğe konan ikincil mevzuatta yer alan istisnalar hariç, her faaliyet için ve söz konusu faaliyetlerin birden fazla tesiste yürütülecek olması hâlinde, her tesis için ayrı lisans almak zorundadır.

Elektrik piyasası faaliyetleri nelerdir?

 1. Üretim faaliyeti
 2. İletim faaliyeti
 3. Dağıtım faaliyeti
 4. Toptan satış faaliyeti
 5. Perakende satış faaliyeti
 6. Piyasa işletim faaliyet
 7. İthalat faaliyeti
 8. İhracat faaliyeti

Her faaliyet, mutlaka bir lisans altında yürütülmek zorunda olmakla birlikte her faaliyet türü için o türün ismiyle adlandırılan bir lisans öngörülmemiştir. Örneğin, ithalat ve ihracat faaliyetleri için ithalat/ihracat lisansı düzenlenmemiştir. Tedarik lisansı kapsamında ithalat veya ihracat; üretim lisansı kapsamında ise ihracat faaliyetinin yürütülmesi mümkündür.

Lisans türleri:

 • Önlisans
 • Üretim lisansı
 • İletim lisansı
 • Piyasa işletim lisansı
 • Dağıtım lisansı
 • Tedarik lisansı

Lisanssız faaliyet gösterilebilen istisnai durumlar:

 • İmdat grupları ve iletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeden izole çalışan üretim tesisi.
 • Kurulu gücü azami bir megavat veya Kanunun 14 üncü maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi.
 • Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında kullanılmak üzere kurulan elektrik üretim tesisi.
 • Mikrokojenerasyon tesisleri ile Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon tesisleri.
 • Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi.
 • Sermayesinin yarısından fazlası belediyeye ait olan tüzel kişilerce, belediyeler tarafından işletilen su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde teknik imkânın olması ve DSİ tarafından uygun bulunması hâlinde kurulan üretim tesisleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: